Regulamin


Przeczytaj również:

↵  Pomoc

↵  Koszty i rodzaje dostawy

 

 

1. DEFINICJE
1.1. Klient – firma prowadząca działalność gospodarczą zlecająca Cyfrowo.com.pl wykonanie produktu.
1.2. Plik – plik graficzny wysłany przez Klienta do systemu zamówień w formacie zgodnym ze specyfikacją podaną na stronie internetowej.
1.3. Produkt – będący przedmiotem zlecenia, wykonany zgodnie z parametrami zamieszczonymi na stronie internetowej.
1.4. Sprawdzenie pliku – weryfikacja poprawności otrzymanego pliku, wykonywana przez pracownika Cyfrowo.com.pl
1.5. Koszyk – zbiór produktów wybranych przez Klienta. Klient może dodawać i usuwać Produkty z koszyka do czasu złożenia zamówienia. Wszystkie produkty w koszyku tworzą automatycznie zamówienie. Po złożeniu zamówienia wszelkie zmiany są niemożliwe.
1.6. Status zamówienia – etap, na którym aktualnie znajduje się dane zlecenie.

2. POSTANOWIENIA OGÓLNE
2.1. Złożenie zamówienia w Drukarni Internetowej Cyfrowo.com.pl jest równoznaczne z zawarciem umowy wykonania produktu pomiędzy Klientem a Cyfrowo.com.pl.
2.2. Cyfrowo.com.pl zobowiązuje się nie udostępniać danych teleadresowych swoich Klientów osobom trzecim. Wszystkie dane będą przetwarzane wyłącznie przez Cyfrowo.com.pl w celach poprawnego wykonania zlecenia, kontaktu z Klientem oraz wysyłki zamówionych towarów. Cyfrowo.com.pl zastrzega sobie również prawo do przesyłania na adresy e-mail zarejestrowanych użytkowników oraz innych uczestników, których dane uzyskano w trakcie działalności handlowej, informacji handlowych oraz niehandlowych.
2.3. Klient rejestrując się na serwisie Cyfrowo.com.pl zgadza się na otrzymywanie korespondencji od Cyfrowo.com.pl na adres elektroniczny podany podczas rejestracji, zgodnie z ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz 1204). Klient wyraża również zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie swoich danych osobowych w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych Cyfrowo.com.pl zgodnie z Ustawą o ochronie danych osobowych z dnia 29 sierpnia 1997 roku (Dz. U. Nr 133,pozycja 883).
2.4. Akceptując regulamin Cyfrowo.com.pl Klient zgadza się i akceptuje politykę prywatności przedstawioną na stronie www.cyfrowo.com.pl
2.5. Zakup usługi drogą internetową jest zobowiązaniem na zasadzie umowy – zlecenia, gdzie Klient jest Zleceniodawcą, a Zleceniobiorcą jest Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Omnidium Szczygieł Zbigniew, ul. Katowicka  182, 41-500 Chorzów, NIP: 548-240-84-68m REGON: 240215855 prowadzący serwis internetowy Cyfrowo.com.pl
2.6. Zlecenia usługi może dokonać tylko osoba pełnoletnia.
2.7. Zamówienia w Cyfrowo.com.pl można składać wyłącznie po dopełnieniu procedury rejestracyjnej. Czynność ta jest równoznaczna z akceptacja Regulaminu i polityki prywatności. W efekcie rejestracji Klientowi zostanie nadane indywidualne konto.
2.8. Cyfrowo.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za błędy, np. w treści materiału. Jeśli zawierają one treści niezgodne z polskim prawem, Cyfrowo.com.pl może odmówić przyjęcia zlecenia. Klient wysyłając zlecenie poświadcza, że nie narusza niczyich praw autorskich i ma prawo do korzystania z nich.
2.9. Cyfrowo.com.pl zastrzega sobie prawo do nie wykonania zlecenia jeżeli system informatyczny w wyniku błędu informatycznego, błędu wyświetlenia lub innego niezależnego od Cyfrowo.com.pl wyzerował ceny albo wprowadził ceny ujemne lub pomniejszył ceny. Złożone zamówienia w okresie błędnego działania systemu powoduje automatycznie, że zawarta umowa między Cyfrowo.com.pl, a Klientem jest nieważna. O fakcie tym Cyfrowo.com.pl poinformuje niezwłocznie Klienta pocztą elektroniczną na adres podany podczas rejestracji.
2.10. Cyfrowo.com.pl zastrzega sobie prawo do odmowy realizacji zamówienia bez podania przyczyn. O fakcie odmowy realizacji zamówienia Klient będzie poinformowany drogą elektroniczną  poprzez wiadomość e-mail wysłaną na adres podany podczas rejestracji.

3. ZAMÓWIENIA
3.1. Złożenie zamówienia jest możliwe po przesłaniu plików spełniających wymogi określone w zakładce JAK PRZYGOTOWAĆ PLIK na naszej stronie.
3.2. Przesłany plik zostaje poddany sprawdzeniu pod względem jego prawidłowego przygotowania do prac poligraficznych. Klient otrzymuje wynik sprawdzenia pliku w postaci raportu lub informacji mailem.
3.3. Drukarnia nie wysyła ponownego raportu, chyba że na wyraźną prośbę Klienta.
3.4. Wskazane błędy w pliku, które nie zostaną poprawione uznaje się za zaakceptowane i nie mogą stanowić one podstawy do reklamacji.
3.5. Drukarnia nie wysyła raportu, jeżeli:
a) druk o podobnych parametrach powtarza się na przestrzeni czasu, a Klient nigdy nie poprawia wskazanych błędów;
b) druk zleca agencja reklamowa lub drukarnia; w takiej sytuacji Klient jest profesjonalistą, a błędy w projekcie traktowane są, jako znane Klientowi i przez Niego dopuszczone do druku; w takiej sytuacji sprawdzenie odbywa się jedynie na wyraźną, każdorazową prośbę Klienta. 
3.6. Składając zamówienie Klient podaje adres wysyłki. W przypadku zamówień realizowanych płatnością Za pobraniem adres wysyłki musi być tożsamy z adresem zawartym w danych rejestracyjnych Klienta.
3.7. Pliki prosimy przesyłam wyłącznie drogą elektroniczną. Nie przyjmujemy plików w formie kości USB, czy płyt CD. Jeżeli plik jest zbyt ciężki, nasz pracownik prześle namiar na konto FTP przygotowane specjalnie dla państwa. Do konta tego nie będzie miała dostępu żadna inna firma.
Mogą państwo również przesłać nam link do pliku za pośrednictwem np. WeTransfer lub innego popularnego operatora.

4. REALIZACJA
4.1. Cyfrowo.com.pl wykonuje zlecenie druku na podstawie przesłanego przez klienta pliku. Plik musi być przygotowany zgodnie z parametrami znajdującymi się przy opisach produktów.
4.2. Terminy realizacji zamówień określają maksymalny czas w jakim zamówienie zostanie odebrane przez firmę kurierską i są określone bezpośrednio przy każdym produkcie na stronie Cyfrowo.com.pl. Termin realizacji jest obliczany na podstawie dni roboczych. W przypadku gdy zamówienie zawiera produkty o różnych terminach realizacji, maksymalnym terminem wysyłki będzie czas potrzebny na wykonanie produktu o najdłuższym terminie realizacji.
4.3. Dzień złożenia zamówienia jest dniem zerowym. Jeden dzień roboczy oznacza, że zamówienie złożone dziś do godziny 13:00, (a plik nie zostanie odrzucony z powodu błędów) wyślemy jutro kurierem (lub będzie gotowe do odbioru osobistego jutro od godziny 13:00).
Jeżeli zamówienie zostanie złożone dziś po godzinie 13:00, wysyłka nastąpi pojutrze (lub będzie możliwe do odbioru pojutrze po godzinie 13:00).
4.4. Termin realizacji zlecenia może ulec wydłużeniu z przyczyn niezależnych od Cyfrowo.com.pl. Klient o zmianie terminu zostanie powiadomiony tak szybko, jak będzie to możliwe.
4.5. Dane o czasie dostawy podawane przez firmę kurierską są dostępne na stronie firm kurierskich. np. www.ups.com.
4.6. Cyfrowo.com.pl nie ponosi odpowiedzialności za opóźnienia w dostawie, wynikające z winy firmy kurierskiej.
4.7. Nowe zamówienia zostaną anulowane, jeżeli w ciągu 14 dni Cyfrowo.com.pl nie otrzyma od Klienta poprawnych plików lub zamówienie nie zostanie opłacone pomimo wyboru opcji płatności "przedpłata".
4.8. Materiały wysłane do realizacji mogą być archiwizowane, a ich treść traktowana jest jako poufna.
4.9. Cyfrowo.com.pl może na wniosek Klienta spróbować poprawić błędy, uniemożliwiajace rozpoczęcie druku. Po naniesieniu poprawek plik na prośbę klienta będzie odesłany do akceptacji. Po stronie Klienta leży obowiązek weryfikacji pliku po dokonanych poprawkach. W przypadku powstania dodatkowych błędów w czasie nanoszenia poprawek, obowiązek ich wskazania leży po stronie Klienta. Niewskazane błędy nie mogą być podstawą do reklamacji.
4.10. Cyfrowo.com.pl nie bierze odpowiedzialności za pliki przygotowane niezgodnie ze specyfikacją umieszczoną na stronie www.cyfrowo.com.pl. Pracownik drukarni dołoży wszelkich starań, aby poinformować Klienta o konieczności poprawy wszelkich stwierdzonych błędów, lecz odpowiedzialność za ich popełnienie spoczywa wyłącznie na Kliencie. Wyjątkiem jest sytuacja, w której projekt wykonuje Cyfrowo.com.pl.
4.11. Wybrany w czasie zamawiania nakład nie odnosi się do sumy kilku mniejszych nakładów. Np. chcąc zamówić 5 rodzajów naklejek po 100 szt., należy wrzucić do koszyka 5 razy ten sam produkt po 100 szt. Zamawiając natomiast 500 naklejek należy wysłać tylko jeden plik, z jednym projektem.
4.12. Cyfrowo.com.pl zastrzega sobie w sytuacjach wyjątkowych (np. brak stanów w hurtowniach; opóźnienia w dostawie papieru; znaczące skrócenie terminu realizacji na prośbę Klienta itp.) prawo do wykonania wydruku na papierze do 50g/m2 grubszym niż jest to wskazane w zamówieniu. Różnica w cenie, jeżeli umówa nie mówi inaczej, pokrywana jest w tej sytuacji przez Cyfrowo.com.pl. Cyfrowo.com.pl zastrzega sobie w takiej sytuacji prawo do nieinformowania klienta o zmianie papieru na grubszy.
4.13. Tolerancja dokładności wycięcia wynosi do 1 mm.
4.14. Z przyczyn technologicznych tolerancja nakładu może wynosić +/- 3%.
4.15. W przypadku etykiet samoprzylepnych tolerancja odległości między etykietami wynosi do 1,5 mm.

5. PŁATNOŚCI
5.1. Za datę płatności przyjmujemy termin zaksięgowania wpłaty na koncie Cyfrowo.com.pl
5.2. Ceny opublikowane w cenniku na Stronie Internetowej są cenami netto, do których będzie doliczany podatek VAT.
5.3. Faktura wystawiana jest z datą realizacji zamówienia.
5.4. Faktura wysyłana jest w postaci elektronicznej na adres e-mail podany przy rejestracji.
5.5. Cyfrowo.com.pl zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania zlecenia jeżeli poprzednia płatność nie jest uregulowana.
5.6. Cyfrowo.com.pl zastrzega sobie możliwość odmowy wykonania zlecenia z formą płatności za pobraniem, jeżeli kwota złożonych i nieopłaconych zamówień przekracza 1000 zł netto.
5.7. Cyfrowo.com.pl zastrzega sobie prawo do zmiany cen w każdym czasie bez podawania przyczyny oraz prawo do organizowania akcji promocyjnych, dostępnych tylko dla wybranych grup promocyjnych albo grup Klientów.
5.8. W przypadku dokonania przedpłaty, a następnie rezygnacji z zamówienia zwrot przedpłaty nastąpi w ciągu 5 dni roboczych.

6. DOSTAWA i ODBIÓR
6.1. Produkty zamówione w Cyfrowo.com.pl mogą być dostarczone za pośrednictwem firmy kurierskiej lub mogą być odebrane osobiście.
6.2. W przypadku reklamacji, Klient zobowiązany jest dostarczyć towar do Cyfrowo.com.pl na własny koszt.
6.3. Ewentualne uszkodzenia w transporcie powinny zostać spisane w obecności kuriera i udokumentowane protokołem. Reklamacja uszkodzeń transportowych bez przedłożenia protokołu szkodowego nie będą mogły zostać rozpatrzone z przyczyn niezależnych od Cyfrowo.com.pl.
6.4. Koszt produktu nie zawiera kosztów przesyłki. Z reguły towar mieści się w granicach jednej przesyłki.
6.5. W przypadku nie odebrania zamówienia od kuriera, Zamawiający zobowiązany jest do poniesienia kosztów zwrotnej oraz ponownej przesyłki. Przed ponowną wysyłką zamówienia wymagana jest przedpłata kosztów nowej przesyłki oraz wartości zamówienia wysłanego pierwotnie za pobraniem.
6.6. Towar nie odebrany z siedziby naszej firmy w ciągu 12 miesięcy, jest zutylizowany.
 
7. ODSTĄPIENIE OD UMOWY
7.1. W związku z charakterem usług poligraficznych, wszystkie zakupione dobra są nieprefabrykowane, lecz wykonane na zaindywidualizowane zamówienie wg specyfikacji klienta. W związku z powyższym konsumentowi nie przysługuje, w myśl art. 38 ustawy o prawach konsumenta, prawo do odstąpienia od umowy w ciągu 14 dni. Składając zamówienie w Drukarnicy Cyfrowej CYFROWO.COM.PL konsument przyjmuje powyższe do wiadomości i się z tym zgadza.

8.  REKLAMACJE
8.1. Reklamacje można złożyć do 5 dni roboczych od otrzymania zamówienia. Reklamacja zostanie rozpatrzona do 2 dni roboczych od uzyskania wszystkich niezbędnych informacji.
8.2. Reklamacje dotyczące różnicy pomiędzy ilością dostarczonego towaru, a otrzymanego przez klienta muszą zostać zgłoszone drogą mailową w ciągu 48 godzin od otrzymania przesyłki.
8.3. Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będą rozpatrywane tylko w przypadku:
a) wcześniejszego zamówienia prototypu do danego zlecenia;
b) wcześniejszego dostarczenia do drukarni wydruku wzorcowego.
8.4. Reklamacje dotyczące kolorystyki druku będzie rozpatrywane pozytywnie, jeżeli odchylenie (Delta E) od wzorca wyniesie więcej niż 6 (zgodnie z normą ISO 12647-7).
8.5. Błędy w treści zleconego materiału nie podlegają reklamacji.
8.6. W przypadku wykonania projektu przez Cyfrowo.com.pl wszelkie błędy merytoryczne nie podlegając reklamacji. Klient ma obowiązek sprawdzić projekt przed akceptacją do druku.
8.7. Powtórne wykonanie zlecenia lub zwrot zapłaty może nastąpić wyłącznie po zwróceniu Wykonawcy całego zamówionego nakładu.
8.8. W przypadku negatywnego rozpatrzenia reklamacji, Klient ponosi koszty ponownego wysłania reklamowanego towaru.
8.9. W przypadku uznania reklamacji, Cyfrowo.com.pl realizuje nieodpłatnie ponowne zamówienie oraz ponosi koszty dostarczenia towaru do Klienta.
8.10. Mogą wystąpić różnice kolorystyczne w stosunku do obrazu obserwowanego na monitorze (każdy monitor ustawiony jest inaczej, a ponadto obraz na nim widziany jest w modelu barw RGB, a druk odbywa się w modelu CMYK) oraz wydrukach na ogólnodostępnych, biurowych urządzeniach drukujących (ich jakość i zastosowana technologia nie są tożsame z produkcyjnym drukiem cyfrowym). Różnice takie nie podlegają reklamacji.
8.11. Reklamacje związane z uszkodzeniem towaru w transporcie będą rozpatrywane jedynie po dostarczeniu w ciągu 2 dni roboczych od zajścia szkody, podpisanego przez kuriera protokołu szkodowego.

9.  OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH
Zgodnie z obowiązującymi przepisami dotyczącymi ochrony danych osobowych, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego, celem zapewnienia właściwej ochrony danych osobowych, osobie której dane dotyczą należy przede wszystkim podać informacje dotyczące przetwarzania jej danych osobowych określone w art. 13 lub 14 RODO - w zależności od tego, czy zostały one pozyskane bezpośrednio od osoby której dane dotyczą, czy też z innych źródeł.

W świetle powyższego pragniemy poinformować Państwa, że:
1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych (dalej: Administrator) jest: Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Omnidium Szczygieł Zbigniew z siedzibą przy ul. Katowicka 182, 41-500 Chorzów

Z Administratorem można się kontaktować pisemnie, za pomocą poczty tradycyjnej na adres:
ul. Katowicka 182, 41-500 Chorzów lub mailowo: drukarnia(at)cyfrowo.com.pl

2. Pani/Pana dane osobowe są przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. f RODO, tj. w oparciu o niezbędność przetwarzania do celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora.

3. Administrator wykorzystuje Państwa dane wyłącznie do przeprowadzania kampanii reklamowych swoich produktów i nie udostępnia ich innym stronom trzecim.

4. Administrator przetwarza Pani/Pana dane osobowe w zakresie, w jakim są one udostępniane przez źródła publicznie.

5. Państwa dane osobowe będą przetwarzane przez okres niezbędny dla realizacji prawnie uzasadnionych interesów firmy, o których mowa w pkt. 4 powyżej.

6. W związku z przetwarzaniem Pani/Pana danych osobowych przysługuje Pani/Panu prawo do:
- żądania od Administratora dostępu do Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora sprostowania Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora usunięcia Pani/Pana danych osobowych,
- żądania od Administratora ograniczenia przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
- przenoszenia Pani/Pana danych osobowych,
- wniesienia skargi do organu nadzorczego.

Z powyższych praw można skorzystać poprzez:
- kontakt e-mailowy pod adresem: drukarnia(at)cyfrowo.com.pl
- kontakt pisemny, za pomocą poczty tradycyjnej na adres: ul. Katowicka 182, 41-500 Chorzów

7. Pani/Pana dane osobowe zostały pozyskane poprzez podanie ich w trakcie naszych kampanii telemarketingowych i mailingowych zapytań, ze źródeł publicznie dostępnych, tj. m. in. z Rejestru Przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego (KRS), Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG), Głównego Urzędy Statystycznego (GUS) oraz w sposób ręczny w związku z podaniem danych w trakcie współpracy bieżącej.

8. Administrator. może podejmować, w oparciu o Pani/Pana dane osobowe, zautomatyzowane decyzje, w tym dokonywać profilowania, o którym mowa w art. 22 ust. 1 i 4 RODO.

9. Administrator dokłada wszelkich starań, aby zapewnić wszelkie środki fizycznej, technicznej i organizacyjnej ochrony danych osobowych przed ich przypadkowym czy umyślnym zniszczeniem, przypadkową utratą, zmianą, nieuprawnionym ujawnieniem, wykorzystaniem czy dostępem, zgodnie ze wszystkimi obowiązującymi przepisami.

10. POSTANOWIENIA KOŃCOWE
10.1. Regulamin obowiązuje od kwietnia 2013 r.
10.2. Wszelkie ewentualne spory rozstrzygać będzie Sąd właściwy dla siedziby Cyfrowo.com.pl.
10.3. Poprzez złożenie zamówienia Klient akceptuje Regulamin.
10.4. Grafiki zawarte w sklepie internetowym przedstawiają przykłady produktów i mogą się różnić od zamówionych.
10.5. Klient składając zamówienie zgadza się na przesłanie faktury drogą elektroniczną (Rozporządzenie Ministra Finansów z 17 grudnia 2010 w sprawie przesyłania faktur w formie elektronicznej).