Strona główna

Broszury szyte czarno-białe


Opis produktu


Uwagi techniczne:

  • Nie zalecamy laminowania okładek wydrukowanych na papierach innych niż kredowe i papiery BioTop. Powierzchnia pozostałych papierów nie jest idealnie gładka, przez co we wszystkich wgłębieniach gromadzić się będą drobne pęcherzyki powietrza. Efekt ten nie jest estetyczny.
  • Z przyczyn technicznych nie jest możliwe łączenia papieru Nautilus z innym gatunkiem papieru (np. Nautilus na okładce i kreda w środku katalogu).