Jak przygotować plik?


Przeczytaj również:

↵   BLOG - formaty papierów

↵   BLOG - Dlaczego kolory na wydruku wyglądają inaczej niż na ekranie

 

 

Dostosowanie koloru - usługa dla wymagających.

W odpowiedzi na liczne zapytania wprowadziliśmy dodatkową usługę, która pomoże Państwu w uzyskaniu produktu jeszcze bardziej zbliżonego do oczekiwanego ideału.
W ostatnich latach coraz więcej drukarń wykonuje swoje prace w oparciu o zindywidualizowane profile kolorystyczne. Choć standardem światowym są profile Fogry, doświadczenie pokazuje, iż nie zawsze to one są stosowane. Efekt może być taki, że dwie identyczne prace, wydrukowane w 2 firmach, mogą nieznacznie różnić się między sobą. Jeżeli zatem drukowali państwo identyczną realizację w innej drukarni i zależy państwu na osiągnięciu dotychczasowej kolorystyki, a jednocześnie nie są państwo pewni jakie standardy stosowane były u dotychczasowego wykonawcy, proponujemy dwie opcje do wyboru*.
Pierwsza - wystarczy, że wyślą nam Państwo dotychczasową pracę w wersji papierowej, a my dołożymy wszelkich starań, aby jak najbardziej się do niej zbliżyć. Jest to usługa całkowicie bezpłatna.
Druga - wykonamy wydruk próbny i wyślemy go do Państwa kurierem w formie nieobrobionych arkuszy tzw. PLANO. Koszt takiej próby, to proporcjonalny koszt 1 sztuki + koszt kuriera, czyli 25 zł netto. Po akceptacji próbki rozpoczynamy druk zasadniczy, a termin realizacji rozpoczyna swój bieg.

* opcje odnoszą się do druków niełączonych na arkuszu z pracami innych klientów (czyli prac w nakładzie do 500 szt. włącznie), a także gdzie wartość zleconej pracy wynosi co najmniej 300 zł netto. Prace powyżej nakładu 500 szt. drukowane są na dużym arkuszu, gdzie łączone są prace nawet kilku klientów. W takiej sytuacji zlecenie drukowane jest w oparciu o światowy standard kolorystyczny Fogra i nie podlega możliwości manipulacji kolorami. 

 

Jak przygotować plik do druku

Do druku prosimy przesyłać pliki w formacie PDF, JPG, TIF lub CDR. Przesłane do nas pliki są sprawdzane pod względem technicznym. Prosimy jednak o poprawne przygotowywanie projektów od strony merytorycznej, ponieważ ewentualne błędy np. ortograficzne nie będą podstawą do reklamacji.

Pliki prosimy przesyłać wyłącznie drogą elektroniczną. Nie przyjmujemy plików w formie kości USB, czy płyt CD.

Z reguły już po kilku godzinach od akceptacji plików przez naszych grafików, praca jest wydrukowana i trafia na introligatornię. W większości przypadków nie ma zatem możliwości wstrzymania realizacji. Prosimy o przemyślane zakupy.

Respektowanie poniższych zasad jest konieczne do poprawnego wydruku zlecenia. Wiele błędów jesteśmy w stanie wyłapać i na czas poinformować Państwa o konieczności naniesienia poprawki. Niestety część z nich (np. tekst dodany w Adobe Acrobat Professional jako komentarz, a nie element drukowalny) jest niemożliwa do wychwycenia. Na każdym kroku staramy się pomagać naszym Klientom w przygotowaniu plików. Dlatego też w razie jakichkolwiek wątpliwości zachęcamy do kontaktu z naszym działem graficznym. W naszym wspólnym interesie jest drukowanie prac wolnych od błędów.

 

Wytyczne dla plików PDF

 • Czcionki zamienione na krzywe szczególnie, gdy używają Państwo mało popularnych fontów.
 • Zgodność min. PDF 1.4. W przypadku niższych wersji jak 1.3 może dojść nie niepoprawnego zapisania przeźroczystości, cieni i przejść tonalnych.
 • Spady po 3 mm z każdej strony (tło projektu poszerzone o 3 mm w każdą stronę).
 • Rozdzielczość bitmap min. 350 dpi.
 • Model barw CMYK. Zastosowanie innego modelu barw (np. RGB) może powodować rozbieżności między tym, co Państwo widzicie na swoim monitorze, a tym jak praca wygląda w rzeczywistości. W skrajnych przypadkach różnice te mogą być bardzo duże. Dodatkowo ta sama praca zaprojektowania w modelu RGB, wydrukowana kilkukrotnie, może różnić się za każdym razem nieznacznie odcieniem kolorów.
 • Brak osadzonych profili kolorystycznych ICC. Zastosowanie profilu może powodować rozbieżności między tym, co Państwo widzicie na swoim monitorze, a tym jak praca wygląda w rzeczywistości. Zachęcamy do niestosowania profilów ICC. Jeżeli zastosowanie profilu jest bezwzględnie konieczne, zalecamy załączanie profilu Fogra39.
 • Projekt wyśrodkowany na stronie, a sama strona dostosowana wielkością do projektu. Nie zalecamy umieszczamy umieszczania np. projektu wizytówki na środku strony A4. Jeżeli wizytówka ma wymiar wraz ze spadem 94x54mm, to strona również powinnam mieć taki wymiar. 
 • Nie stosowanie masek przezroczystości. Mogą one powodować rozbieżności między tym, co Państwo widzicie na swoim monitorze, a tym jak praca wygląda w rzeczywistości.
 • Odległość ważnych obiektów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi klejone: 5 mm od linii cięcia; 10mm od grzbietu).
 • Minimalna grubość linii: 0,12 mm (w kontrze 0,3 mm). Zbyt cienkie linie mogą być słabo widoczne lub wręcz niewidoczne.
 • Przeźroczystości, cienie i przejścia tonalne zamienione na bitmapy.
 • Katalogi i inne prace wielostronnicowe należy przesyłać strona po stronie, w 1 pliku (prosimy nie robić składek, gdyż utrudniają one sprawdzenie poprawności kolejności stron, a także uniemożliwiają sprawdzenie poprawności przygotowanych rozkładówek).
 • Brak kolorów dodatkowych np. Pantone. Wiele kolorów Pantone nie można prawidłowo odwzorować w przestrzeni kolorów CMYK.
 • Brak warstw. Podział projektu na kilka warstw może powodować błędy w druku. Szczególnie dużym problemem jest ustawianie warstw, jako niewidoczne, ale drukowalne. Mimo, że są one ukryte w podglądzie PDFa, mogą pojawić się na wydruku! Taki błąd jest niemal niemożliwy do wychwycenia.
 • Brak overprintów (częstym błędem jest zapisanie białego tekstu na ciemnym polu jako overprint. W związku z tym, że urządzenia nie drukują kolorem białym, kolor taki jest nie drukowany, choć w PDFie jest widoczny)! Taki błąd jest niemal niemożliwy do wychwycenia.
 • Brak elementów dodanych w programie innym niż ten, z którego pochodzi PDF (np. adres dodany w PDF Acrobat Professional, jako komentarz. Nie jest to element drukowalny i choć jest widoczny w PDFie, to nie znajduje się na warstwie przewidzianej do druku)! Taki błąd jest niemal niemożliwy do wychwycenia.
 • Brak przejść tonalnych niższych niż 5%. Aby zminimalizować ryzyko paskowania należy zmienić przejście tonalne na bitmapę i dodać szum.
 • Ze względu na możliwości wystąpienia niewielkich przesunięć w trakcie druku i cięcia, należy unikać stosowania ramek wokół użytku. Mogą one sprawiać wrażenie braku centryczności całego projektu.
 • Kolory Państwa projektu na wydruku z drukarki biurkowej jak i na ekranie monitora ze względów technologicznych (brak kalibracji monitora, prezentacja barw na monitorze w modelu RGB, a nie CMYK) mogą odbiegać od produktu wydrukowanego na skalibrowanej maszynie produkcyjnej. Zachęcamy zatem, aby w celu sprawdzenia realnej kolorystki, zamawiali Państwo wydruki próbne.
 • Dobrym zwyczajem jest numeracja strony w przypadku zamawiania prac wielostronnicowych (np. katalogów). Pozwala to naszym grafikom na dodatkową wyrywkową kontrolę, czy strony w pliku są poprawnie ułożone.
 • W przypadku prac z opcją wiercenia otworów zalecamy, aby w obszarze wiercenia znajdowały się tylko jasne grafiki lub nie było ich wcale (po obu stronach otworu). Wynika to z faktu, iż toner pod wpływem wysokiej temperatury rozgrzanego wiertła topi się, co może doprowadzić do sklejania się kartek w miejscu wiercenia. Po oderwaniu kartki, powstały efekt może być nieestetyczny. Skutecznym rozwiązaniem takiej sytuacji może być zafoliowanie stron o dużym nasyceniu kolorów.
 • Zarówno w druku cyfrowym jak i w druku offsetowym, a także w każdej innej technologii, najtrudniejszymi obrazami do reprodukcji są aple, czyli tła o jednolitej powierzchni zadruku (np. gdy cała strona okładki jest zielona). Ten typ grafiki w każdej technologii jest trudny do osiągnięcia. Także u nas pomimo zastosowania najnowocześniejszych urządzeń drukujących, dodatkowego zwolnienia prędkości maszyny, zmiany rastra na dedykowany do tego typu prac no i w końcu pomimo odrzucenia części nakładu, zawsze ostateczny efekt nie będzie w 100% zadowalający. Jeżeli zależy Państwu na idealnej jakości reprodukcji, zachęcamy do niestosowania apli w swoich projektach. Jeżeli zastosowanie apli jest konieczne, zalecamy stosowanie ich na wydrukach o gramaturze poniżej 200g, gdyż im wyższa gramatura, tym jednolite tło jest trudniejsze do osiągnięcia.
 • Duże powierzchnie o odcieniu jasno szarym zalecamy projektować tylko z odcieni czarnego. Nie zalecamy podbijać ich innymi kolorami. Im jaśniejsza szarość, tym większa podatność na zmianę odcienia nawet przy najmniejszych odchyleniach kolorystycznych pozostałych kolorów - wystarczy czasami jedynie 1% więcej któregokolwiek z pozostałych kolorów (CMY), aby szarość zaczęła uciekać w żółć, róż lub błękit. Podbicie najlepiej stosować dopiero od około 20% nasycenia szarości. W takiej sytuacji można zastosować taką samą wartość podbicia dla wszystkich pozostałych kolorów. Ważne aby wartość ta nie była zbyt duża - np. 20% wartości kanału czarnego (przykładowo C4 M4 Y4 K20). W przypadku małych powierzchni szarych lub szarych tekstów zalecamy nigdy nie stosować podbić.
 • W odróżnieniu od druku offsetowego, w przypadku czystego koloru czarnego w druku cyfrowym lepiej nie używać podbicia (zarówno w przypadku apli jak i małych elementów oraz tekstów).

 

Wytyczne dla plików JPG lub TIF

 • Spady po 3 mm z każdej strony (tło projektu poszerzone o 3 mm w każdą stronę).
 • Rozdzielczość bitmap min. 400 dpi.
 • Model barw CMYK. Zastosowanie innego modelu barw (np. RGB) może powodować rozbieżności między tym, co Państwo widzicie na swoim monitorze, a tym jak praca wygląda w rzeczywistości. W skrajnych przypadkach różnice te mogą być bardzo duże. Dodatkowo ta sama praca zaprojektowania w modelu RGB, wydrukowana kilkukrotnie, może różnić się za każdym razem nieznacznie odcieniem kolorów.
 • Brak osadzonych profili kolorystycznych ICC (zastosowanie profilu może powodować rozbieżności między tym, co państwo widzicie na swoim monitorze, a tym jak praca wygląda w rzeczywistości. Zachęcamy do nie stosowania profilów ICC). Jeżeli zastosowanie profilu jest bezwzględnie konieczne, zalecamy załączanie stosowanego przez nas profilu Fogra39.
 • Odległość ważnych obiektów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi klejne: 5 mm od linii cięcia; 10mm od grzbietu).
 • Minimalna grubość linii - 0,15 mm (w kontrze 0,3mm).
 • Nie należy używać przejść tonalnych niższych niż 5%. Aby uniknąć paskowania należy dodać szum.
 • Ze względu na możliwości wystąpienia niewielkich przesunięć w trakcie druku i cięcia, należy unikać ramek wokół użytku, które mogą sprawiać wrażenie braku centryczności.
 • Kolory Państwa projektu na wydruku z drukarki biurkowej jak i na ekranie monitora ze względów technologicznych (brak kalibracji monitora, prezentacja barw na monitorze w modelu RGB, a nie CMYK) mogą odbiegać od produktu wydrukowanego na skalibrowanej maszynie produkcyjnej. Zachęcamy zatem, aby w celu sprawdzenia realnej kolorystki, zamawiali Państwo wydruki próbne.
 • Dobrym zwyczajem jest numeracja strony w przypadku zamawiania prac wielostronnicowych (np. katalogów). Pozwala to naszemu grafikowi na dodatkową wyrywkową kontrolę, czy strony w pliku są poprawnie ułożone.
 • W przypadku prac z opcją wiercenia otworów zaleca się, aby w obszarze wiercenia znajdowały się tylko jasne grafiki lub nie było ich wcale (po obu stronach otworu). Wynika to z faktu, iż toner pod wpływem wysokiej temperatury rozgrzanego wiertła topi się, co może doprowadzić do sklejania się kartek w miejscu wiercenia. Po oderwaniu kartki, powstały efekt może być nieestetyczny. Skutecznym rozwiązaniem takiej sytuacji może być zafoliowanie stron o dużym nasyceniu kolorów.
 • Zarówno w druku cyfrowym jak i w druku offsetowym, a także w każdej innej technologii, najtrudniejszymi obrazami do reprodukcji są aple, czyli tła o jednolitej powierzchni zadruku (np. gdy cała strona okładki jest zielona). Ten typ grafiki w każdej technologii jest trudny do osiągnięcia. Także u nas pomimo zastosowania najnowocześniejszych urządzeń drukujących, dodatkowego zwolnienia prędkości maszyny, zmiany rastra na dedykowany do tego typu prac no i w końcu pomimo odrzucenia części nakładu, zawsze ostateczny efekt nie będzie w 100% zadowalający. Jeżeli zależy Państwu na idealnej jakości reprodukcji, zachęcamy do niestosowania apli w swoich projektach. Jeżeli zastosowanie apli jest konieczne, zalecamy stosowanie ich na wydrukach o gramaturze poniżej 200g, gdyż im wyższa gramatura, tym jednolite tło jest trudniejsze do osiągnięcia.
 • Duże powierzchnie o odcieniu jasno szarym zalecamy projektować tylko z odcieni czarnego. Nie zalecamy podbijać ich innymi kolorami. Im jaśniejsza szarość, tym większa podatność na zmianę odcienia nawet przy najmniejszych odchyleniach kolorystycznych pozostałych kolorów - wystarczy czasami jedynie 1% więcej któregokolwiek z pozostałych kolorów (CMY), aby szarość zaczęła uciekać w żółć, róż lub błękit. Podbicie najlepiej stosować dopiero od około 20% nasycenia szarości. W takiej sytuacji można zastosować taką samą wartość podbicia dla wszystkich pozostałych kolorów. Ważne aby wartość ta nie była zbyt duża - np. 20% wartości kanału czarnego (przykładowo C4 M4 Y4 K20). W przypadku małych powierzchni szarych lub szarych tekstów zalecamy nigdy nie stosować podbić.
 • W odróżnieniu od druku offsetowego, w przypadku czystego koloru czarnego w druku cyfrowym lepiej nie używać podbicia (zarówno w przypadku apli jak i małych elementów oraz tekstów).

 

Wytyczne dla plików Corel Draw

 • Czcionki zamienione na krzywe (Drukarnia Cyfrowo.com.pl nie bierze odpowiedzialności błędy wynikłe z niezamienienia tekstów na krzywe).
 • Spady po 3 mm z każdej strony (tło projektu poszerzone o 3 mm w każdą stronę).
 • Rozdzielczość bitmap min. 350 dpi.
 • Model barw CMYK. Zastosowanie innego modelu barw (np. RGB) może powodować rozbieżności między tym, co Państwo widzicie na swoim monitorze, a tym jak praca wygląda w rzeczywistości. W skrajnych przypadkach różnice te mogą być bardzo duże. Dodatkowo ta sama praca zaprojektowania w modelu RGB, wydrukowana kilkukrotnie, może różnić się za każdym razem nieznacznie odcieniem kolorów.
 • Brak osadzonych profili kolorystycznych ICC (zastosowanie profilu może powodować rozbieżności między tym, co państwo widzicie na swoim monitorze, a tym jak praca wygląda w rzeczywistości. Zachęcamy do nie stosowania profilów ICC). Jeżeli zastosowanie profilu jest bezwzględnie konieczne, zalecamy załączenie stosowanego przez nas profilu Fogra39.
 • Projekt wyśrodkowany na stronie, a sama strona dostosowana wielkością do projektu. Nie zalecamy umieszczamy umieszczania np. projektu wizytówki na środku strony A4. Jeżeli wizytówka ma wymiar wraz ze spadem 94x54mm, to strona również powinnam mieć taki wymiar. 
 • Odległość ważnych obiektów od linii cięcia min. 3 mm (katalogi klejone: 5 mm).
 • Minimalna grubość linii - 0,12 mm (w kontrze 0,3mm).
 • Przeźroczystości, cienie i przejścia tonalne zamienione na bitmapy.
 • Katalogi i inne prace wielostronnicowe należy przesyłać strona po stronie, w 1 pliku (prosimy nie robić składek, gdyż utrudniają one sprawdzenie poprawności kolejności stron, a także uniemożliwiają sprawdzenie poprawności przygotowanych rozkładówek).
 • Brak kolorów dodatkowych np. Pantone. Wiele kolorów Pantone nie można prawidłowo odwzorować w przestrzeni kolorów CMYK.
 • Brak warstw. Podział projektu na kilka warstw może powodować błędy w druku. Szczególnie dużym problemem jest ustawianie warstw, jako niewidoczne. Mimo, że są one w podglądzie PDFa ukryte mogą pojawić się na wydruku
 • Brak overprintów (częstym błędem jest zapisanie białego tekstu na ciemnym polu jako overprint. W związku z tym, że urządzenia nie drukują kolorem białym, kolor taki jest nie drukowany, choć w PDFie jest widoczny)!
 • Nie należy używać przejść tonalnych niższych niż 5%. Aby zminimalizować ryzyko paskowania należy zmienić przejście tonalne na bitmapę i dodać szum.
 • Ze względu na możliwości wystąpienia niewielkich przesunięć w trakcie druku i cięcia, należy unikać ramek wokół użytku, które mogą sprawiać wrażenie braku centryczności.
 • Kolory Państwa projektu na wydruku z drukarki biurkowej jak i na ekranie monitora ze względów technologicznych (brak kalibracji monitora, prezentacja barw na monitorze w modelu RGB, a nie CMYK) mogą odbiegać od produktu wydrukowanego na skalibrowanej maszynie produkcyjnej. Zachęcamy zatem, aby w celu sprawdzenia realnej kolorystki, zamawiali Państwo wydruki próbne.
 • Dobrym zwyczajem jest numeracja strony w przypadku zamawiania prac wielostronnicowych (np. katalogów). Pozwala to naszemu grafikowi na dodatkową wyrywkową kontrolę, czy strony w pliku są poprawnie ułożone.
 • W przypadku prac z opcją wiercenia otworów zaleca się, aby w obszarze wiercenia znajdowały się tylko jasne grafiki lub nie było ich wcale (po obu stronach otworu). Wynika to z faktu, iż toner pod wpływem wysokiej temperatury rozgrzanego wiertła topi się, co może doprowadzić do sklejania się kartek w miejscu wiercenia. Po oderwaniu kartki, powstały efekt może być nieestetyczny. Skutecznym rozwiązaniem takiej sytuacji może być zafoliowanie stron o dużym nasyceniu kolorów.
 • Zarówno w druku cyfrowym jak i w druku offsetowym, a także w każdej innej technologii, najtrudniejszymi obrazami do reprodukcji są aple, czyli tła o jednolitej powierzchni zadruku (np. gdy cała strona okładki jest zielona). Ten typ grafiki w każdej technologii jest trudny do osiągnięcia. Także u nas pomimo zastosowania najnowocześniejszych urządzeń drukujących, dodatkowego zwolnienia prędkości maszyny, zmiany rastra na dedykowany do tego typu prac no i w końcu pomimo odrzucenia części nakładu, zawsze ostateczny efekt nie będzie w 100% zadowalający. Jeżeli zależy Państwu na idealnej jakości reprodukcji, zachęcamy do niestosowania apli w swoich projektach. Jeżeli zastosowanie apli jest konieczne, zalecamy stosowanie ich na wydrukach o gramaturze poniżej 200g, gdyż im wyższa gramatura, tym jednolite tło jest trudniejsze do osiągnięcia.
 • Duże powierzchnie o odcieniu jasno szarym zalecamy projektować tylko z odcieni czarnego. Nie zalecamy podbijać ich innymi kolorami. Im jaśniejsza szarość, tym większa podatność na zmianę odcienia nawet przy najmniejszych odchyleniach kolorystycznych pozostałych kolorów - wystarczy czasami jedynie 1% więcej któregokolwiek z pozostałych kolorów (CMY), aby szarość zaczęła uciekać w żółć, róż lub błękit. Podbicie najlepiej stosować dopiero od około 20% nasycenia szarości. W takiej sytuacji można zastosować taką samą wartość podbicia dla wszystkich pozostałych kolorów. Ważne aby wartość ta nie była zbyt duża - np. 20% wartości kanału czarnego (przykładowo C4 M4 Y4 K20). W przypadku małych powierzchni szarych lub szarych tekstów zalecamy nigdy nie stosować podbić.
 • W odróżnieniu od druku offsetowego, w przypadku czystego koloru czarnego w druku cyfrowym lepiej nie używać podbicia (zarówno w przypadku apli jak i małych elementów oraz tekstów).