Logotypy-EU

 

Przedsiębiorstwo Handlowo-Usługowe Omnidium Szczygieł Zbigniew realizuje projekt dofinansowany z Funduszy Europejskich w ramach działania 3.2. Innowacje w MŚP, Osi Priorytetowej III "Konkurencyjność MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego pn „Cyfrowo na wielką skalę”.


Projekt był realizowany od 21.09.2020 do 31.08.2022 r.


Celami projektu jest utrzymanie 3 miejsc pracy i stworzenie co najmniej 1 nowego miejsca pracy oraz zwiększenie konkurencyjności przedsiębiorstwa.

 

W wyniku realizacji projektu firma:
a) zwiększy zatrudnienie;
b) powiększy sprzedaż etykiet samoprzylepnych w wysokich nakładach, dotychczas rzadko realizowanych;
c) wprowadzi innowacje polegające na:

- znaczącym przyśpieszeniu procesu przezbrajania urządzenia wykrawającego etykiety samoprzylepne;
- wprowadzeniu nowego uszlachetnienia etykiet samoprzylepnych;
- ujednoliceniu sposobu przygotowania prac pod wszystkie posiadane urządzenia wykrawające;
- modyfikacji kalkulatora przeliczającego ceny w sklepie internetowym.

 
Wartość projektu opiewa na kwotę 557 998,25 zł, w tym dofinansowanie z Unii Europejskiej wynosi 403 411,19 zł