POMOC
Infolinia: +48 733 182 182

Magnesy na samochód


Opis produktu


Na­klej­ki ma­gne­tycz­ne na samochód moż­na aplikować na wszel­kie­go ro­dza­ju nośniki me­ta­lo­we – szaf­ki, drzwi, lo­dów­ki, itp. Na­klej­ki takie moż­na w do­wol­nej chwi­li zdjąć bez ry­zy­ka uszko­dze­nia podło­ża. To pro­sta w za­sto­so­wa­niu i bez­in­wa­zyj­na for­ma re­kla­my m.in. na po­jaz­dach. Sa­mo­dziel­nie moż­na zde­mon­to­wać ta­ką re­kla­mę przy­wra­ca­jąc pojazdowi pier­wot­ny wy­gląd.
Nasze naklejki zabezpieczane są odpornym na warunki atmosferyczne oraz zasrysowania laminatem o strukturze ziarna piasku. Dzięki takiej ochronie naklejka magnetyczna wykonana w naszej firmie będzie służyć państwu przez długie lata.
Wydruk wykonujemy w fotograficznej jakości, dzięki czemu nawet najmniejsze teksty będą doskonale widoczne. Nasze urządzenie wielkoformatowe jest profejsonalnie kalibrowane i nieustannie kontrolowane przez doświadczony presonel. Efektem są realistyczne kolory i szeroki gamut barw.