Temat:


Drukarnia cyfrowa - ochrona środowiska i zrównoważony rozwój

Data ostatniej modyfikacji: 19.05.2023 r.

Potrzebuję 100 naklejek - czy muszę płacić za wykrojnik?

 

Wszyscy coraz mocniej zdajemy sobie sprawę, że dbanie o środowisko i dobrostan naszej planety jest sprawą niezmiernie ważną. Różnego rodzaju kampanie i akcje społeczne mają na celu wpłynąć na świadomość i postawę ludzi odnośnie proekologicznych zachowań. Segregacja śmieci, oszczędzanie wody, ograniczanie zużycia energii, używanie naturalnych środków do sprzątania itp. są już prawie codziennością w wielu gospodarstwach domowych. Jak się ma jednak sprawa ochrony środowiska w szeroko rozumianej sferze przemysłu? Fabryki, zakłady, duże przedsiębiorstwa produkcyjne mimo wdrożonych środków i procedur związanych z ekologią, generują mnóstwo różnego rodzaju zanieczyszczeń i odpadów, mających wpływ na degradację środowiska naturalnego. Czy drukarnia jest takim przykładem? 

 

Druk na papierach ekologicznych

Jednym z podstawowych produktów w drukarni jest oczywiści papier. Jest on wytwarzany z włókien roślinnych, których dostarczają nam drzewa, takie jak np.: jodła, sosna, świerk, topola, buk oraz rośliny (len, konopie, trzcina). Proces produkcji papieru pochłania ogromne pokłady drewna, wykorzystując przy tym potężne ilości wody, a także związki chemiczne: chlor, dwutlenek siarki, związki azotowe i fosforany. Wpływ na degradację środowiska naturalnego jest zatem olbrzymi. 

Nie ulega również wątpliwości, że lasy, nazywane płucami świata, są kluczowe dla egzystencji organizmów żywych, w tym człowieka czy zwierząt. Dlatego też wielu producentów papieru dba obecnie, aby surowiec na papier pozyskiwany był z miejsc zarządzanych zgodnie z zasadami zrównoważonego rozwoju. Jednym z przykładów takiego produktu papiery z oznaczeniem FSC. Jest to certyfikat „Forest Stewardship Council”, którym oznaczane są różne produkty wytworzone na bazie drewna. System FSC stawia na zrównoważone wykorzystanie lasów, przy uwzględnieniu i poprawie funkcji ekonomicznych, ekologicznych i społecznych gospodarstw leśnych. W tym celu FSC opracowało ogólny standard, który jest jednolity dla wszystkich krajów. Innymi słowy w miejsce każdego wyciętego drzewa, sadzona jest duża ilość nowych.

Podobnie jest w przypadku PEFC. Program „Programme for the Endorsement of Forest Certification Schemes“ (PEFC) oznaczający „System certyfikacji dla zrównoważonej gospodarki leśnej”) to międzynarodowy system certyfikacji lasów. Jest to największa w świecie niezależna organizacja utworzona w celu zabezpieczenia oraz stałego ulepszania zrównoważonej gospodarki leśnej, przy zachowaniu standardów ekologicznych, społecznych i ekonomicznych. 

Dodatkowo, aby uniknąć negatywnego wpływu na środowisko przy produkcji papieru producenci rezygnują z wybielania masy celulozowej chlorem. Materiały te są oznaczone symbolami: TFC (Total Chlorine Free- papier wyprodukowany bez użycia chloru), PFC (Processed Chlorine Free- papier przetwarzany bez użycia chloru) i EFC (Elemental Chlorine Freen- papier bielony metodą bez użycia chloru gazowego) i są znacznie chętniej wybierane przez doświadczone i świadome drukarnie.

Dla wielu klientów jest obecnie bardzo ważne, aby zlecony druk wykonany był na bazie w/w certyfikowanych surowców. Drukarnia Cyfrowa Cyfrowo.com.pl pracuje właśnie w oparciu o takie surowce. 99% używany u nas papierów pochodzi z odpowiedzialnych źródeł. Co więcej, z każdym rokiem rośnie również udział papierów z recyklingu, które produkowane są z włókiem wtórnych, co oznacza, że żadne drzewno nie cierpi przy ich produkcji. Wśród najczęściej zamawianych produktów ekologicznych należy wymienić przede wszystkim ulotki EKO i ulotki EKO składane, ale również różnego rodzaju katalogi reklamowe, posiadające wśród dostępnych opcji możliwość dowolnej konfiguracji opartej o szeroką gamę właśnie papierów ekologicznych. Znaleźć tam można duży wybór papierów ekologicznych, takich jak Bio Top (niepowlekany, lekko kremowy, posiada certyfikat FSC i wiele innych), Nautilus (lekko szary, niepowlekany, w 100% z recyklingu), Cyclus (lekko szary, powlekany, w 100% z recyklingu).

 

Odpady w drukarni cyfrowej

Jak każdy zakład tak i drukarnia generuje różnego typu odpady. Jednym z przykładów jest makulatura, której duże ilości powstają szczególnie przy druku produktów takich jak broszury, czy książki. Jest ona zbierana, wstępnie segregowana, a następnie przekazywana do zakładu zajmującego się odzyskiem surowców wtórnych. Papier dostaje "drugie życie" stając się materiałem do produkcji tektury, ręczników papierowych, papieru toaletowego, czy właśnie wspomnianych wyżej papierów recyklingowych (ale o tym za chwilę). Szacuje się, że z jednej tony makulatury poddanej recyklingowi otrzymuje się ok. 900 kg papieru. Proces ten można powtarzać średnio trzy- lub czterokrotnie. Cieszyć zatem powinien fakt, że każda odzyskana tona papieru (odpowiadająca ilościowo kilkunastu drzewom), przyczynia się do pozytywnego wpływu na środowisko naturalne.

Od pewnego czasu papier makulaturowy, ze względu na walor ekologiczny, cieszy się rosnącą popularnością również jako materiał do druku. Tu ponownie należy wspomnieć o stosowanych w drukarni Cyfrowo.com.pl papierach recyklingowych. Z każdym rokiem stają się coraz bardziej dostępne cenowo, przez co coraz częściej wybierane przez Klientów. Ważne jest jednak, aby drukarnia kładła nacisk na popularyzację takiego papieru, a zatem miała go w swojej ofercie i zachęcała do jego stosowania. 

Ważnym aspektem nie tylko w branży poligraficznej jest zrównoważone i przemyślane gospodarowanie opakowaniami. Każdego dnia wysyłane paczki pochłaniają mnóstwo surowca. Dzięki wielokrotnemu użyciu tych samych kartonów, czy stosowaniu, jako wypełnienie, czystych odpadów makulaturowych, możliwe jest zmniejszenie zużycia materiałów opakowaniowych nawet o 70%.

Kolejnym przykładem odpadu powstającego w drukarni są zużyte pojemniki po tonerach. Na rynku jest coraz więcej rozwiązań, dających gwarancję bezpieczeństwa dla środowiska naturalnego, zarówno przy samej produkcji druku bazującego na tonerach, jak i przy utylizacji zużytych opakowań. W bardzo wielu systemach stosuje się tzw. kasety lub kartridże. Wytwarzane z grubego plastiku, zajmują dużo miejsca i wymagają skomplikowanego procesu przetwórczego. Dla odmiany nowoczesne, przemysłowe rozwiązania cyfrowe zaopatrywane są w toner zamknięty w cienkie plastikowe, jednorodne butle. Zajmują one znacznie mniej miejsca, a ich produkcja stanowi mniejsze obciążenie dla środowiska. 

Sam proces produkcji używanych w naszej drukarni tonerów jest maksymalnie proekologiczny. Tonery otrzymywane są w procesach agregacji emulsyjnej i polimeryzacji. Zastosowanie procesu polimeryzacji w produkcji stosowanego u nas tonera, pozwala obniżyć negatywny wpływ na środowisko naturalne i zmniejszyć emisję CO2 o ponad 33% w porównaniu z tradycyjnymi metodami wytwarzania tonerów. Sam druk cyfrowy na nowoczesnych prasach produkcyjnych również jest bardziej ekologiczny od druku na mniejszych lub starszych urządzeniach. Nowoczesny toner jest utrwalany przy niższej temperaturze niż toner konwencjonalny, przez co obniża zużycie energii elektrycznej. Co więcej, samo utrwalanie termiczne pigmentu powoduje, że wydruk jest od razu gotowy do dalszej obróbki i nie wymaga dodatkowych zabezpieczeń chemicznych, które to bardzo często są niezbędne przy druku innymi technologiami.

Druk cyfrowy nie wymaga tzw. primerowania nośnika. Toner może być naniesiony bezpośrednio na podłoże bez konieczności wcześniejszego pokrywania jej specjalnymi substancjami aktywującymi powierzchnię. 

Druk cyfrowy może mieć nawet kontakt z żywnością. Przykładem mogą tu być etykiety samoprzylepne drukowane cyfrowo, które z powodzenie można nakleić na butelkę z napojem, czy pojemnik z gotowym daniem. W odróżnieniu do etykiet drukowanych farbami tzw. UV, toner jest neutralny dla zdrowia i bezpieczny dla środowiska

 

Zrównoważony rozwój w nowoczesnej drukarni

Technologia druku idzie nieustannie do przodu. Dzięki staraniom producentów urządzeń poligraficznych, maszyny wywierają coraz mniejszy wpływ na środowisko. Oczywiście taki rozwój kosztuje. Efektem są często rozwiązania techniczne, które nie należą do najtańszych. Tylko od samej drukarni zależy, czy zdecyduje się zainwestować w produkt o niższych parametrach, a co za tym idzie tańszy, czy może woli dopłacić i mieć swój wkład w zmniejszanie śladu węglowego. Poprzez świadome i przemyślane wybory, nowoczesna drukarnia z każdym rokiem jest w stanie stawać się bardziej ekologiczna. 

 

FAQ:

1. Jaki papier nadaje się do recyklingu?
Odpady poprodukcyjne z drukarni w większości przypadków nadają się w całości do recyklingu. Pamiętajmy jednak o ochronie środowiska również w życiu pozazawodowym. Do niebieskiego pojemnika wrzucamy: gazety, katalogi, czasopisma, prospekty, papier szkolny i biurowy, pudełka kartonowe i tekturowe, torebki papierowe, książki, zeszyty, papier pakowy. Bardzo ważne jest, żeby do niebieskiego kontenera nie trafiał papier brudny i zatłuszczony.

2. Jakie są papiery ekologiczne?
Papiery ekologiczne można podzielić na papiery, które zostały wytworzone z już co najmniej raz przetworzonych odpadów makulaturowych (są to tzw. papiery z recyklingu), a także papiery, które zostały wytworzone z surowców z odpowiedzialnych źródeł. Te ostatnie to najczęściej papiery posiadające certyfikat FSC. Oznacza on, że w miejsce ściętego drzewa, zostały wykonane nowe nasadzenia. Papiery z recyklingu to np. papiery Cyclus. Przykładem papieru z certyfikatem FSC może być np. papier marki BioTop. 

3. Co to jest papier ekologiczny?
Papiery ekologiczne powstają w wyniku recyklingu makulatury co oznacza, że żadne drzewno nie cierpi przy ich produkcji. Papiery ekologiczne to również papiery pochodzące z odpowiedzialnych źródeł (posiadające certyfikat FSC). Oznacza to, że na miejsce jednego ściętego drzewa, wykonuje się określoną ilość nowych nasadzeń. Przykładem papierów z recyklingu są np. papiery marki Cyclus. Przykładem papierów z certyfikatem FSC są np. papiery marki BioTop. 


↵   Powrót do listy artykułów