×

Ogłoszenia / Przetargi


Chorzów, 27.03.2021 r.


Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Omnidium Szczygieł Zbigniew
41-500 Chorzów ul. Katowicka 182    


ZAPYTANIE OFERTOWE
dotyczące dostawy urządzenia semirotacyjnego
do wykrawania etykiet samoprzylepnych z rolki zadrukowanej cyfrowo


Zamawiający – Przedsiębiorstwo Handlowo Usługowe Omnidium Szczygieł Zbigniew – w związku z prowadzonym projektem "Cyfrowo na wielką skalę" dofinansowanym przez Unię Europejską w ramach Osi Priorytetowej III "Konkurencyjność MŚP" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego, planuje udzielenie zamówienia na ww. przedmiot.
Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia został określony w załączniku do niniejszego zapytania.

Załączniki:

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Załącznik nr 1 - Formularz Ofertowy

Załącznik nr 2 - Oświadczenie o braku powiązań
INFORMACJA O WYNIKU POSTĘPOWANIA O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA

19.04.2021 r.

Najlepszą ofertę na dostawę urządzenia semiroatacyjnego przedstawiła firma:
 EMIS Sp. z o.o., ul. Jana Kochanowskiego 45/3, 01-864 Warszawa, Poland

Zaoferowana cena:
Cena netto: 362 500,00 PLN
Cena brutto: 445 875,00 PLN
Projekt pn „Cyfrowo na wielką skalę” nr PSL.03.02.00-24-07E9/20-002
jest współfinansowany przez Unię Europejską
w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2014-2020.

Kontakt
Drukarnia Cyfrowa CYFROWO.COM.PL
ul. Katowicka 182
41-500 Chorzów
tel. 32 307 68 16

INFOLINIA: 733 182 182


Filip Koprowski
tel.
793 656 196

e-mail: filip@cyfrowo.com.pl

Mateusz Słodkiewicz
tel.
531 023 319

e-mail: biuro@cyfrowo.com.pl

Ewa Czechowska
tel.
795 656 196

e-mail: ewa@cyfrowo.com.pl

Mariusz Respondek
tel.
794 656 196

e-mail: mariusz@cyfrowo.com.pl


Katarzyna Gajdzik (urlop do 10.2022 r.)
tel. 570 656 196

e-mail: handlowy@cyfrowo.com.pl


Informujemy, że w celu zapewnienia najwyższych standardów obsługi rozmowy telefoniczne są nagrywane. Jeżeli nie wyrażają Państwo zgody na nagrywanie prosimy o kontakt drogą mailową.

Wybierz kategorię